Co nabízíme

 • Navrhování nosných konstrukcí

  Zpracováváme projekty od úrovně pro získání územního rozhodnutí až po prováděcí dokumentaci.

 • Statické posudky

  Posudky stávajících nosných konstrukcí a jejich technického stavu.

 • Statické průzkumy

  Uspořádání skrytých nosných konstrukcí, určení jejich technického stavu, diagnostika materiálu.

 • Zaměřování stavebních konstrukcí

  Zaměření stávajicích konstrukcí a zhotovení výkresové dokumentace.

 
 • Stavby menšího rozsahu

  Rodinné domy, malé provozovny, rekreační objekty, drobné objekty.

 • Stavby většího rozsahu

  Bytové domy, polyfunkční domy, administrativní budovy, komplexy budov.

 • Průmyslové stavby

  Objekty halového typu pro účely výrobní, skladové, servisní a obchodní.

 • Rekonstrukce

  Stavebně konstrukční úpravy objektů nebo jejich částí. Přístavby, nástavby, sanační úpravy nosných konstrukcí.