O naší firmě

Projekční kancelář statiky staveb zahájila svojí činnost v roce 1992. Od té doby byly kanceláří zpracovány stovky projektů menších či větších staveb od rodinných domků až po obytné, administrativní nebo průmyslové komplexy.

Náš tým sestává ze tří zkušených stavebních inženýrů a v případě potřeby spolupracujeme s dalšími projektanty v oboru. Jsme schopni zpracovat projekty velkého rozsahu v krátké lhůtě.

Připravujeme projekty nosných konstrukcí pro všechny stupně přípravy stavby. Od projektů pro vydání územního rozhodnutí, pro vydání stavebního povolení, pro výběr dodavatele stavby až po realizační neboli prováděcí projekt. Pro přípravu projektu ve výpočtové i výkresové fázi používáme moderní software.

Navrhujeme nosné konstrukce ze všech běžných stavebních materiálů jako je železobeton, ocel, zdivo všeho druhu, dřevo. Železobetonové konstrukce
navrhujeme monolitické i prefabrikované.

Bohaté zkušeností máme s projektováním menších staveb jako jsou běžné i
atypické rodinné domy, půdní bytové vestavby a nástavby, rekonstrukce
domů nebo jejich částí. Zároveň připravujeme projekty staveb většího rozsahu
jako jsou bytové a polyfunkční domy, obytné komplexy, administrativní budovy.
Dále zpracováváme projekty průmyslových a sportovních staveb halového
uspořádání.


Ing.Martin Škoda

Historie

  • 1981: dokončení studia ČVUT Praha, fakulta stavební, obor konstrukce a dopravní stavby
  • 1982 - 1987: Projektant nosných konstrukcí ve Vojenském projektovém ústavu
  • 1987 - 1992: Technik v Čedoku Praha
  • 1992: založení vlastní projekční kanceláře statiky staveb
  • 2001: Udělení autorizace ČKAIT v oboru Statika a dynamika stavebních konstrukcí ČKAIT 0007777

Ocenění

  • Cena Grand Prix Ministerstva pro místní rozvoj za Obytný soubor Ostroh, Roztoky u Prahy (2002)
  • ČKAIT - cena inženýrské komory za rekonstrukci a dostavbu koncertního sálu, Pražská konzervatoř (2011)