Rodinný dům Ohrada

Novostavba atypického rodinného domu, založena plošně na železobetonových pasech, svislé konstrukce zděné, stropy z železobetonových monolitických desek.

Architekt:
Ing.arch.David Kraus

Zajímavosti:
  • Subtilní obvodová římsa
  • Vykonzolování 2.NP