Meteorologická stanice Cheb

Třípodlažní plošně založený věžový objekt, zděné stěny, monolitické stropy a schodiště.

Architekt:
Ing.Arch.A.Šrámková

Zajímavosti:
  • Úzká spolupráce statika a architekta v detailech stavebně konstrukčního řešení