Hotely Dolní Morava

Dva plošně založené objekty spojené tělesem železobetonových monolitických podzemních garáží. Nadzemní konstrukce svislé zděné a monolitické, stropy monolitické. Krov dřevěný vaznicové soustavy.

Architekt:
Ateliér Ječmen, Ing.Arch.Blažek

Zajímavosti:
  • Konstrukční propojení budov tělesem podzemních garáží
  • Nadzemní objekty zčásti podsklepené, spodní podlaží odstupňované podle svahu