Rekreační dům Modrava

Železobetonové stropní desky uložené na zděných stěnách. Komplikovaný dvoupodlažní dřevěný krov vaznicové soustavy.

Autor:
Ing.Karel Sehyl

Zajímavosti:
  • Konstrukce dimenzovaná pro velká klimatická zatížení.