Provozně administrativní budova Leitz

Železobetonový monolitický stěnodeskový plošně založený skelet. Tuhá konstrukce o velkých rozponech a velkém vyložení konzol. Volná vnitřní dispozice.

Architekt:
AD Studio, Ing.Arch.Jíra

Zajímavosti:
  • Pohledové betony v interiéru
  • Přesné umístění a ošetření pracovních spar betonáže stěn i stropů
  • Vyšší nároky na ošetření čerstvého betonu