Administrativní budova Astrid

Šestipodlažní budova založená plošně. Suterén železobetonový monolitický, nadzemní svislé konstrukce monolitické a zděné, stropy monolitické, krov ocelodřevěný vaznicový.

Architekt:
Ing.Michaličková

Zajímavosti:
  • Podchycení základů sousedních objektů postupným podbetonováním